PAS-T

הטיפול היום

את היחיד, בכל גיל, אנחנו רואים היום בקונטקסט שבו הוא חי. המשפחה, הזוגיות והחברה עם ערכיה, התרבות הנהוגה בה והתפישות שמבנות את הציפיות שלנו מעצמנו ומהאחרים והציפיות של האחרים מאיתנו. הטיפול הפרטני מתחשב גם הוא בהשפעתם של הגורמים האלה על איכות החיים והרווחה הרגשית של היחיד, הזוג והמשפחה.
יצירת משפחה וזוגיות הם החלום של כולנו. אנחנו חיים במשפחות, אנחנו לקראת זוגיות, בתוכה או אחריה. המשפחה והזוגיות הם המקום שבו אנחנו מקבלים ונותנים אהבה, רגש, וביטחון. 
ילדים באים לעולם במשפחות, גדלים ומתפתחים בהן. גם אנחנו, המבוגרים, גדלים במשפחה. איך יוצרים משפחה שבה גדלים ומתפתחים הילדים של היום  לבוגרים עצמאיים שיוצרים משפחות משלהם? איך עושים את המשפחה והזוגיות למקום שבו המציאות מתקרבת לחלום שיצרנו?
איך מפגישים שני אנשים מעולמות שונים לזוגיות שיוצרת משפחה? איך אנחנו והילדים שלנו נהיה למשפחה תומכת ומעצימה?
מהי ההתנהלות היעילה אל מול האתגרים שמציבים החיים בפני חברי המשפחה? איך צומחים ממשברים ואיך יוצאים מהם מחוזקים? איך מציתים שוב את ניצוץ האהבה בזוגיות ואיך מלמדים את הילדים מהו כוחה של האהבה?
השאלות הלא פשוטות והמאוד משמעותיות הללו הן החשובות בחיינו. התערבות מקצועית בתחום זה של חיינו עשויה לעיתים להביא את חיינו בצעדים גדולים למקום טוב יותר, תומך ונכון יותר.
צריך שהמשפחה שלנו תהיה בידיים הכי טובות, הכי מקצועיות. חשוב שהמטפל יהיה בעל ניסיון, עם ראיית חיים רחבה ויכולת להתנהלות שקולה ואחראית. 

טיפול משפחתי

טיפול זוגי

משפחות חדשות

הרצאות

מאמרים וימי עיון

ליצירת קשר