ד"ר אלי שרון הומואים ולסביות

המודל הזוגי להפחתת ההומופביה העצמית

PMCH Projected Mutual Coupled Homophobia, השלכה הדדית של הומופוביה עצמית בקרב בני זוג מאותו מין
 
הומופוביה עצמית מופנמת מוצאת את ביטויה ההדדי בהשלכתה כלפי בן הזוג כשהיא פוגמת ביכולת לפתח אינטימיות בקשר הזוגי. המודל מיועד לטיפול בהפחתת PMCH כפי שהיא באה לדי ביטוי בקשר זוגי חד מיני. הטיפול מתייחס לתהליך הצמיחה המתמשך והספירלי של היציאה מהארון של כל אחד מבני הזוג, לחוד וביחד.
המודל הוצג על ידי מיכל רוזנטל יעקבי ואלי שרון* ביום עיון באוניברסיטת תל אביב.
מודל לטיפול בהומופוביה עצמית מופנמת והדדית בקרב בני זוג מאותו מין© 
 
השלב הטיפוליהפעולהשיטת הפעולההנושאים בעבודההערות
הבנת המוקד הטיפולי, יצירת תחושת מובָנותהבנת המוקד הטיפולי, יצירת תחושת מובָנות
  • ולידציה (אישוש) לחוסר הנוחות האישית והזוגית.
  • אישוש ההזדמנות (ריפריימינג)  והצבעה ראשונית על מקורות הכוח.
 
  • תחושת מובנות של הבעיה בהקשר הייחודי לזוג.
  • הקושי והתקווה.
הערכה
  • היחיד
  • היציאה מהארון
  • איכות הזוגיות
  • הסביבה
 
   
הקושי בעולם מצומצםג'ינוגרם, גילויי אחרותאמפתיה, הכלהשיקוף, פייסינג ולידינגשיתוף בן הזוג לסירוגין
תפישות האניהרחבה של תפישת האנילגיטימציה, נרמול, קבלה, העצמהסקירת אפשרויות, העצמה והדגשה של מקורות כוחתפישות עולם, אפשרויות לזוגיות ולמשפחה, אפשרויות לתפישת העצמי (זהויות)
ההומופוביה העצמיתאבל ופרידה מתפישות ועמדות. החפצת ההומופוביה העצמיתאמפתיה ושיקוף. שרטוט גבולות ההומופוביה העצמית, דיסוציאציהייחוסי אני בסיווג ל-
(1) קבלה והשלמה,
(2) שינוי ערך (ריפריימינג)
תחושת שליטה וקומפטנטיות לעומת נשלטות ותוצאה
התנסויות ובחירההתנסויות אישיות וזוגיות במרחב החדשפגישות אישיות וזוגיות.שלבי היציאה מהארון ועבודה על האינטימיות הזוגיתהעצמה, תמיכה, שיום לקראת מרכיבי הזהות המעודכנת
ארגון הזהותנרטיבי – עבר, הווההמודל האקולוגי בשלבים הראשונים. הזהות בהקשר האקולוגי. תקווה ועתיד  
אינטימיות   
 
 
* מיכל רוזנטל-יעקבי, פסיכולוגית קלינית-חינוכית מוסמכת, מדריכה ומטפלת זוגית ומשפחתית.
 ד"ר אלי שרון,  מורשה האיגוד הבין לאומי לטיפול משפחתימוסמך האגודה לפסיכותרפיה ממוקדת, מדריך מוסמך לפסיכותרפיה ממוקדת, מוסמך האגודה ליעוץ טיפולי-פסיכותרפיה הומניסטית, מדריך מוסמך ליעוץ טיפולי.