ד"ר אלי שרון משפחה חדשה

משפחה חדשה

המטפל במשפחות החדשות נדרש להכרות ולידע ייחודי באשר למבנה ולדינמיקה שמתקיימים בסוגים השונים של מה שמכונה משפחות חדשות. אנחנו פוגשים היום יותר ויותר את המשפחות החדשות על הסוגים השונים כמו משפחות יחידניות (חד הוריות ויחידניות מבחירה), משפחות של הומואים, לסביות ומגדרים אחרים, משפחות של ריבוי אהבות (פוליאמוריה) ומשפחות של הורות בהסכמה, בני 2, 3 ,4 ויותר מבוגרים. בטיפול ובסיוע למשפחות האלה יש תחילה לעמוד על הגורם המרכזי והעיקרי שהופך אותם, במבנה המסויים שלהם ובצרכים המיוחדים של כל אחד מהם, למשפחה. סביב מה מתארגנת ומתפתחת המשפחה המסויימת. מה הם הצרכים, אחרי ההתבוננות בצרכים של כל אחד מחבריה, של המערכת המשפחתית כולה. איך אפשר לסייע לכל אחד מבני המשפחה להתפתח באופן שנכון לו ואיך נסייע לכל אחד מהם להביא באופן משמעותי את המיוחד בו לתוך המערכת.

עם ההתפתחויות החברתיות והמשפחתיות שמאפשרות את המבנים המיוחדים והשונים, יש במשפחות האלה אמירה שאינה טריוויאלית שמחייבת התייחסות ספציפית. גם עבור המבוגרים שחווים, בהכרח, את השוני וגם עבור הילדים שגדלים ומתפתחים במשפחות החדשות ואפילו עבור בני המשפחה המורחבת נדרשת התבוננות ועבודה שתאפשר התפתחות טובה ומיטיבה במערכת המשפחתית המיוחדת.

לצורך כך נדרשת עבודה שמאפשרת אבחנה ודיוק של העמדה המיוחדת של כל אחד מחברי המשפחה החדשה, עמידה על הקשרים המיוחדים שנרקמים בין כל אחד מחבריה והכרת הדינמיקות שמצויות בבסיס התקשורת הבין אישית ביניהם. כאן יש לעמוד על התרבות המשפחתית המיוחדת שרוקמים המבוגרים בה ואיך זו מתכתבת עם התרבויות המשפחתיות שסובבות אותה. בתוך העושר והשונות, בתוך ריבוי הקולות שעשוי לעלות במשפחות בכלל ובמשפחות החדשות בפרט, יירקם תהליך שיאפשר הבניית נרטיב אחד שבו כל אחד מחברי המשפחה החדשה מוצא עצמו כמשמעותי וכבא לידי ביטוי באופן שעונה על המטרות ועל הערכים של כל אחד מחברי המשפחה החדשה. המסעות האלה מזמנים הערכה והגדרה מחודשים של תפקידי ההורות, מה זה אבא, מה זה אימא ומה היא משפחה. איך כל אחד משמעותי עבור האחר בהבניית התפקידים האלה. איך אלה משמשים עוגנים להתפחותו של כל אחד מחברי המשפחה במסע חייו, איך הם מאפשרים יצירת 'חממה' להתפתחות בטוחה וטובה של הילדים שגדלים במשפחה. כאמור, נדרש בסיוע למשפחות וליחידים ב משפחות חדשות ידע ייחודי שיושב, בין היתר, על ניסיון בעבודה עם המשפחות האלה. מכאן עשויה להיות אצל המטפל הפרספקטיבה הייחודית והאפשרות של הבנה עמוקה שהיא יותר מידע תיאורטי של החוויה שאותה מביאה המשפחה ואיתה בא כל אחד מחבריה לחדר הטיפולים.