ד"ר אלי שרון הומואים ולסביות

זוגיות חד מינית

הגם שלזוגיות החד מינית מאפיינים זוגיים שמצויים בזוגיות ההטרוסקסואלית, נמצא זוגיות החד מינית מאפיינים ייחודיים. על המטפל המשפחתי והזוגי להכיר את המאפיינים הייחודיים בבואו לסייע למשפחות ולזוגות של בני אותו מין. המאפיינים הייחודיים מביאים להבדלים בין זוגות של הומוסקסואלים לבין זוגות של לסביות.
 
זוגיות חד מינית מתקיימת על פי רוב בתוך סביבה חברתית ומשפחתית סטרייטית. לא אחת נמצא שמשברים בזוגיות חד מינית הם, במידה רבה, תוצאה של המצאות בשלבים שונים של יציאה מהארון של כל אחד מבני הזוג. היציאה מהארון היא תהליך מתחדש שמתרחש שוב ושוב במהלך החיים, בכל פעם בפני אנשים חדשים ובהזדמנויות חדשות ובהקשרים שונים. היציאה מהארון פוגשת את מי שנחשף לגבי חיו האישיים בשלב שונה של החיים ושל ההתפתחות האישית. אלה עלולים להיות קרקע למשברים משפחתיים ומשברים בזוגיות.
 
סוגיות של הבאת ילד במשותף מצריכות התייחסות מפורשת לגורמים רבים והיא עשויה לפגוש תפישות, עמדות ודעות שונות מצד כל אחד מבני הזוג. המטפל הזוגי והמשפחתי עשוי להיות כאן לתועלת רבה הן כדי לאפשר לבני הזוג להגיע להסכמות והן כדי להקיף את מירב הנושאים שיש להתייחס אליהם בסוגיה חשובה ומרכזית זו. כך הם הדברים גם לגבי נושאים אחרים כמו צוואות, ייפויי כוח ועוד שורה של נושאים שיש לתת עליהם את הדעת בזוגיות החד מינית.
 
הכעסים והוויכוחים בזוגיות החד מינית אינם שונים מהותית מאלה שמתרחשים בזוגיות ההטרוסקסואלית אלא שכאן הם, במקרים רבים, אינטנסיביים יותר והם, לעיתים, נעשים בבידוד חברתי ומשפחתי. 
 
בשל סיבות אישיות, אישיותיות וחברתיות, הזוגיות החד מינית עלולה להתפרק ביתר מהירות ביחס לזוגיות ההטרוסקסואלית. המטפל הזוגי והמשפחתי עשוי לסייע לכל אחד מבני הזוג להכיר את הנקודות האלה וכן להביא את בני הזוג להתייחסות רצינית, אחראית ומספקת יותר לזוגיות החד מינית.