טיפול פרטני

התקווה עמה מגיעים, לא אחת, אנשים לטיפול הפרטני היא שעם תהליך הבירור באמצעות הפסיכותרפיה יוכל האדם להבין את עצמו טוב יותר. ההבנה של עצמנו, בשלבים השונים של החיים, היא בכל פעם ממקום אחר, עם תובנות אחרות ועם כלים אחרים מאלה שבהם היינו רגילים לעשות שימוש עד כה.
מעגלי החיים מזמנים צמיחה אבל גם קושי לעיתים. נישואין וכניסה לזוגיות, הולדת ילדים ואירועים אחרים נחשבים כשלבים במעגלי החיים שלעיתים דורשים התבוננות מחודשת שמתוכה ניתן לצמוח מתוך התאמה למצבים החדשים.
 
לא אחת דווקא אירועים בתוך המשפחה ובמיוחד בזוגיות משמשים "קריאת השכמה" שמביאה את האדם לשאול שאלות לגבי עצמו ולגבי הצרכים העכשוויים שלו. במיוחד מהווים האירועים האלה, אם הם מעובדים בצורה מותאמת, הזדמנות להתפתחות ולצמיחה ולעשיית שימוש בכלים נוספים לאלה בהם עשינו שימוש עד כה.

ההתבוננות העצמית היא לא תמיד מלאכה פשוטה ולכן נדרש, לעיתים קרובות, סיוע של איש מקצוע לעריכתה. אנחנו גדלים ומתפתחים בתוך אירועי החיים ולא תמיד אנחנו ערים לתרומה של האירועים האלה על האישיות שלנו ועל הדרך בה אנו תופסים את הדברים. החשוב ביותר הוא שלא תמיד אנחנו מסוגלים, בתוך החיים השותפים, להגדיר באופן ברור מה הם הצרכים שלנו. מה הם הגורמים שאנחנו זקוקים לנוכחותם בחיינו כדי ליצור לעצמנו סביבה מפתחת ומתגמלת. טרדות היום יום לא תמיד מאפשרות התבוננות בהירה ומדויקת אל המרכיבים שמצויים בחיינו ושמהם נרצה שתיבנה הסביבה הקרובה שלנו. ההסתגלות אל הסביבה ואל הגורמים שבחיינו, אם איננה נעשית מתוך בחירה שלנו מאלצת אותנו להתאים עצמנו גם אל מה שהיינו רוצים ויכולים לשנות. ההבחנה בגורמים האלה היא חלק מתהליך הפסיכותרפיה האישית וההתבוננות אל עצמנו מתוך נקודת מבט בוגרת, אחראית ואוהבת.
 
הפסיכותרפיה האישית והפרטנית היא ההזדמנות להתבוננות באירועי החיים ככאלה שמעצבים את תפיסות העולם שלנו, את הציפיות, החלומות והתקוות. עיבוד נכון של אלה עשוי לסייע בהפיכתם של אלה למציאות בחיינו. מציאות מתגמלת, מזינה את הנפש ואת המערכת שבה אנו חיים.